Beleggen is een speculatieve ondernemingGaat het niet goed op de markt zakken de waarde, gaat het goed dan stijgen de prijzen.
Oud Märklin speelgoed is in de loop van de jaren met uitzondering van de laatste kwakkeljaren alleen maar gestegen.

Postzegels zijn altijd al een verzamel object geweest, vandaar dat deze tot begin 80 jaren alleen maar gestegen waren in prijs.
Na de 80 jaren zijn er echter zoveel zegels op de markt gekomen, dat deze drastisch in prijs gezakt zijn.
Het beleggingseffect is hiermee dan ook realistisch door afgenomen.
Bij speelgoed zien we een andere tendens, veel zolders worden opgeruimd en meer oud speelgoed komt tevoorschijn.
Ook Märklin heeft hier een kleine dip in ondervonden. Treinen tot begin 60er jaren hebben hier minder last van, als de stukken uit de latere periodes.
Men beoordeeld de stukken nu kritischer als een 10 jaar geleden.
Een ding is zeker, bepaalde stukken blijken gezien hun ouderdom hun waarde behouden en zullen in de toekomst alleen maar stijgen.
In kunst en kitsch ziet u hier een goed voorbeeld van.
Om dit te kunnen beoordelen dient men wel kennis van zaken te hebben.
Jaarlijks komt de nieuwe Koll catalogus uit welke de prijs weergeeft van de topstukken uit een bepaalde nummering of groep.
Juist om deze dingen te kunnen beoordelen dient men te weten waarover men spreekt. Treinen in doos (OVP) onbespeeld geven hierin de prijs weer.
Hoeveel treinen uit de vroegere periode zijn echter onbespeeld, ofwel nooit gebruikt.
De een was er zuinig op de ander gooide het doosje weg en zette het ding op zijn treinbaan.
Botsingen, omvallen en slordig opbergen hebben hier dan ook de waarde aanzienlijk in doen dalen.
Wanneer u tot verkoop overgaat wordt u hiermee dan als eerste geconfronteerd.
Ook in bepaalde landen verkopen deze stukken minder als weer in andere landen, maar er kan gesteld worden dat men wereld wijd belangstelling heeft voor Märklin.
Voor defecte treinstellen is met goed zoeken nog wel aan onderdelen te komen.
Op deze site proberen wij u iets te vertellen achter het geheim Märklin.
Wilt u meer weten of geholpen worden in de waarde bepaling of verkoop schroomt u niet en contact ons.
Wij zijn geen handelaar maar trachten u behulpzaam te zijn.
Enkele waarde stijgingen welke zich in de loop der jaren hebben voorgedaan, vindt u hieronder.

Klik voor grotere afbeeldingen op de plaatjes

Stoom locomotief G 800


Waarde begin 1980 ongeveer Euro 227,00
Begin 1990 Euro 545,00

in 2010 Euro 650,00

Deze trein heeft wel hoger gestaan in waarde.
Maar er zijn hiervan in de tussentijd veel van zolder gekomen.

 
Elektrische locomotief DL800-2 1951
Waarde begin 1980 ongeveer Euro 680,00
Begin 1990 Euro 1.270,00
Begin 2000 Euro 1.950,00

In 2010 Euro 2.500,00

Zo heeft elke trein haar eigen waarde al naar gelang de zeldzaamheid en de goede staat op de markt.
Er zijn al treinen op de markt, uit de 35-50 jaren, met een waarde van Euro 5.000,00 en hoger.

Ook personen- en goederen wagens hebben een gerenommeerde waarde.

Open goederenwagen 331.3 1952 - 1954
Waarde begin 1980 ongeveer Euro 82,00
Begin 1990 Euro 140,00
In 2010 Euro 200,00

Ook hiervan zijn veel exemplaren van de zolder af gekomen .
Prijsschommelingen hebben zich ook hier in regelmatig voorgedaan .

Personen wagen 346.6 (4014)

Waarde begin 1980 ongeveer Euro 41,00
Begin 1990 Euro 122,00
Begin 2000 Euro 230,00
In 2010 Euro 250,00

Beleggingen in treinen is redelijk waarde vast en nog leuk om naar te kijken en (aankomen), hetgeen in het Marklin museum in Göppingen niet mag.
Aandelen zijn in de laatste jaren flink onderuit gegaan, dit in tegenstelling van het betreffend Märklin trein materiaal.
Hoewel niet consequent zijn hier de prijzen aardig stabiel gebleven.
De handel probeert de prijzen wel te drukken, in de wetenschap dat het betreffende materiaal in een later stadium flink in prijs zal toenemen.


Prijzen van oud Märklin materiaal

In dit forum vond ik enkele vragen met betrekking tot prijzen van Märklin materiaal.

Wil jullie mijn visie geven hoe en wat er gebeurd is in de loop der jaren.
Dit mede omdat er veel jonge hobbyisten zijn, welke hier vragen over hebben..

In de eind jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, waren er veel 2e hands winkeltjes welke gebruikt materiaal kochten en weer verkochten.
Dit was een aantrekkelijke mogelijkheid om aan treinen zoals de CCS 800 e.d. te komen, kosten destijds omgerekend een kleine € 400,00
Ook kwamen de treinen beursjes op en zo vond je in iedere gerenommeerde woonplaats wel twee tot vier keer per jaar een kleine treinen beurs in een wijkcentra.
Hieruit is ook de Beurs in Houten ontstaan.
Verzamelen nam in deze periode een vlucht, net zo als met de postzegels.
Bij de grotere beurzen in de jaren 80 en later, trof je geregeld Duitse handelaren aan, welke de markt overspoelde met nieuwe treinen welke door hen rechtstreeks bij Märklin in grote partijen opgekocht werden en voor dump prijzen verkocht werden.
Aangezien in de jaren 50 en 60 iedere puber wel een treinbaan in huis had, welke later naar de kelder of zolder verhuisde, was er veel ( verdekt ) voorhanden.
Men zag de prijzen van het oude materiaal dan ook mede door de vele hobbyisten in deze periode jaarlijks schikbarend stijgen.
Het betrof hier wel materiaal waarmee gespeeld was.
Zo kregen velen onder het algemene publiek in de gaten dat men waardevolle spullen op zolder en in de kelder had liggen, welke dan ook maar snel verkocht diende te worden.
In de 90er jaren werd de markt dan overspoeld met dit reeds oudere materiaal.
Ook Ebay deed hier goede zaken mee, Marktplaats bestond nog niet of kwam net op.
De postzegels kregen in de jaren 80 een knauw, handelaren dumpte de markt en verzamelaars zagen de waarde van de postzegels verwateren.
Kreeg mijn vader in 1980 nog € 50.000,00 voor zijn verzameling momenteel geeft men er geen € 1.000,00 meer voor.
In begin van de jaren 1990 zag je een kentering ontstaan onder de jeugd. Nintendo en de PC kwamen op kwam op en de treinen bleven bij Märklin.
Mede kan dit zijn dat gelet de prijzen van de duurdere modellen Märklin replica's is gaan uitbrengen van de oudere type ( waardevolle ) treinen zoals de krokodil 3015 en de Nederlandse TEE 3070 en, Northlander enz, enz.
De treinen werden niet meer als direct speelgoed gezien maar meer als belegging.
Momenteel zien we echter dat de oudere modellen beginnen op te raken, prijzen welke in de eerste jaren van 2000 hebben stilgestaan of zijn teruggevallen zullen gelet de beleggingsmarkt waar ook weinig meer is te halen, voor de toekomst weer gaan stijgen.
Ritter en nog enkele bedrijven in Duitsland kopen deze oude stukken dan ook graag op en reviseren ze.
Deze treinen vaak in andere kleuren als dat Märklin ze heeft uitgebracht zullen hun beleggingswaarde dan ook ten goede komen.
In jullie verhalen lees ik dat er velen zijn welke de oude modellen in hun bezit hebben, digitaliseren.
Mijn oogpunt in deze is, dat de originaliteit hiermee komt te vervallen en het nu als hobby object gezien wordt.
Voor de toekomst als mogelijk beleggingsstuk, kan dit alleen maar te koste gaan van de waarde.
Al met al is dit mijn visie op de huidige prijsstelling van de oude stukken en hoop jullie hiermee iets van de prijzen geschiedenis te hebben meegegeven


DL 800 ofwel Chrisp.

Voor meer informatie: zie onze verdere pagina's.